TZACHO har leveret en Casagrande B175 funderingsmaskine til Shoulders i forbindelse med byggeriet af Carlsberg Byen.

Funderingsmaskinen er leveret med C.F.A., kelly-stang, og slidsevægsgrab og gør Shoulders i stand til at udføre forboringer ved spuns- eller københavnervægetablering, etableringer af slidsevægge samt udførelse af sekantpælevægge.

Den første opgave for funderingsmaskinen blev forboring af 12 meter dybe huller til HEB-profiler i forbindelse med etablering af københavnervægge på Mineralvandsfabrikken i Carlsberg Byen. Jordlagsforholdene på arealet og nabokonstruktionerne tillader ikke traditionel ramning af stålprofiler, og netop i sådanne situationer kommer Casagranden til sin styrke til trods for den størrelse – og den klarede i øvrigt forboringen i Carlsberg Byen upåklageligt.

Funderingsmaskinen

Casagrande funderingsmaskiner er designet til at give entreprenører udstyr til at udføre pælefunderinger og CFA-boringer i store diameter.

Maskinerne er udstyret med et intelligent engine-power-management system, der forbedrer performance og produktivitet af maskinen. Desuden sikrer funderingsmaskinens teknologi øjeblikkelig power og hydraulisk flow samt ydelse af fuld power i henhold til det respektive projekts omstændigheder.

Funderingsmaskinen har følgende egenskaber:
Vægt: 43 ton – Varierer efter af opsætning

C.F.A.
Ø: Maks. 900mm
Dybde: Maks. 19,5m

Slidsevæg (Dimensioner er på største mulige skovl)
Bredde: 800mm
Længde: 2.500mm
Dybde: 30m

Kelly
Ø: Maks. 1.200mm
Dybde: 26m

Du kan læse mere om Casagrande B175-funderingsmaskinen her.

Om Carlsberg Byen

Carlsberg Byen er et nyt bykvarter mellem det rolige Frederiksberg, hippe Vesterbro og skønne Valby, der bygges på det område, der engang husede Jacobsen-familiens bryggerier. Når Carlsberg Byen i 2024 står færdigt, danner bydelen bl.a. rammen om 3.100 boliger i forskellige størrelser, og de første beboere er allerede flyttet ind. Mere end 10.000 studerende har deres daglige gang ved Tapperitorvet, et bredt udvalg af caféer, restauranter og butikker og et altid igangværende og pulserende kulturliv spirer i dag.

Når byggeriet er færdigt vil Carlsberg Byen være fordelt på 50 % boliger, 35 % butikker og erhverv og 15 % kultur, idræt og institutioner.
Læs mere om projektet på linket her