Som følge af Køge Bugt-motorvejens sporudvidelse bliver motorvejsbroerne nu udsat for så meget ekstra belastning, at det er nødvendigt at styrke fundamenterne for at holde broerne stående.

Til den opgave har entreprenør, CG Jensen, valgt at benytte en Movax SG-40 spunsvibrator med sidegreb gennem TZACHO. Sidegrebet giver entreprenøren mulighed for at kunne komme ind under broerne og nedramme spuns og de 2,5 meter lange HEB-bjælker.

Under monteringen af spunsvibratoren har TZACHO også skiftet joystick i gravemaskinen og tilføjet en skærm, så entreprenøren kan holde øje med bl.a. tryk og vinkel under nedramning af bjælkerne og dermed sikre, at de bliver placeret korrekt.

De styrkede fundamenter kommer til at bestå af 84 HEB-bjælker, der skal nedrammes i 30 meters dybde. Hvis de blev lagt på én linje hen ad jorden, vil det svare til en strækning på ca. 2,5km.

Læs mere om den monterede Movax SG-40 og resten af TZACHOs innovative nedramningudstyr her.