Øget belastning af motorvejsbroerne på Køge Bugt-motorvejen betyder, at fundamenterne skal styrkes. 

Sporudvidelsen af Køge Bugt-motorvejen vil medføre en øget belastning af motorvejsbroerne. For at sikre broerne mod sammenstyrtning er det nødvendigt at styrke fundamenterne, så broerne kan modstå det øgede antal biler.

Ramning af 2,5km HEB bjælker

De styrkede fundamenter kommer til at bestå af 84 HEB bjælker, der skal rammes ned i 30 meters dybde. Hvis alle 84 HEB-bjælker blev lagt på én linje hen ad jorden, vil det svare til en strækning på ca. 2,5km.

Til at udføre ramning af spuns og HEB bjælker har entreprenør, CG Jensen, valgt at benytte en Movax SG-40 funderingsvibrator med sidegreb gennem TZACHO. Den hydrauliske vibrators sidegreb giver CG Jensen mulighed for at køre deres gravemaskine ind under broerne, så de kan nedramme spuns og de 2,5 meter lange HEB bjælker, der skal styrke fundamentet under broerne. En opgave der havde været meget besværlig med en impact hammer, fordi impact hammerens højde forhindrer den i at komme ind under broerne og ramme materialerne i jorden.

Præcis og effektiv fundering

Under monteringen af funderingsvibratoren har TZACHO skiftet joystick i gravemaskinen ud med et specialtilpasset joystick. Joysticket har fået tilføjet to ekstra knapper og en rulleknap, så gravemaskinens fører kan benytte alle funderingsvibratorens funktioner.

Med det tilpassede joystick kan maskinføreren rotere og tilte vibratoren til begge sider samt frem og tilbage. Den kan derfor bruges til både vertikal ramning og ramning med hældning. Maskinføreren kan desuden åbne og lukke funderingsmaskinens arme, og dermed varetage hele ramningsprocessen fra at samle HEB-bjælker og spuns op, til de er korrekt placeret under broerne.

For at sikre, at spuns og HEB bjælker placeres i de rigtige vinkler, har TZACHO tilføjet en skærm i førerhuset, så maskinføreren kan holde øje med bl.a. nedramningsvinkel, tryk og omdrejninger mens de drives i jorden.

Modulopbygning giver høj fleksibilitet

Movax’ hydrauliske vibrator er modulopbygget, og den kan derfor bruges til en lang række nedramningsprojekter. Arme og klemmer kan nemt skiftes ud, hvilket gør funderingsvibratoren i stand til både at nedramme spuns, rør, stålpæle, h-stolper og træstolper. Den er dermed en meget fleksibel løsning til fundering og er samtidig effektiv og sikrer præcis nedramning. Modulopbygninger giver desuden mulighed for let at skifte mellem Movax’ andre hydrauliske funderingsudstyr.

Læs mere om den monterede Movax SG-40 og TZACHOs øvrige hydrauliske funderingsudstyr her.

Demonstrationsvideo af MOVAX funderingsvibrator