Projekt beskrivelse

Hydraulisk udstyr til komprimering af jord, pælefundering, jordboring og stubfræsning

Officine Malaguti producerer maskinmonteret hydraulisk udstyr, der for eksempel nemt tilsluttes en gravemaskines hydrauliksystem. Deres sortiment indeholder komprimeringshjul med skrabejern, borehoveder og -motorer, pæleneddrivere, pladevibratorer, tromler og stubfræsere.

Fælles for hele sortimentet er, at det drives af en maskines hydraulik og er let at bruge og installere på for eksempel en gravemaskine eller rendegraver. Udstyret betjenes fra førerhuset, hvor maskinføreren blot afkobler skovlen på gravemaskinen og uden besvær i stedet tilkobler eksempelvis et komprimeringshjul med skrabejern. Andet hydraulisk udstyr kræver en smule mere arbejde at skifte, da det ikke blot kan gøres fra førerhuset. Det er dog stadig let at til- og frakoble.

Komprimeringshjul med skrabejern er et af de Malaguti-produkter, som TZACHO sælger flest af. Det skyldes at hjulet gør arbejdet mere effektivt og sikkert ved for eksempel rørlægningsprojekter. Komprimeringshjulet kan levere tættere komprimeringsprøver end råjordstromler, og gør det samtidig unødvendigt at have en medarbejder i udgravningen med håndbetjent vibrationsmateriale. Samtidig gør skrabejernet, at jorden ikke ophober sig om hjulet og sørger dermed for sikker og kontinuerlig komprimering. Læs mere om det her.

Malaguti er en italiensk producent, som startede op i 1969, da Gaetano Malaguti efter 20 år i maskinbranchen gik selvstændig og oprettede virksomheden. Fokus var dengang på at reparere gravemaskiner samt designe og udvikle udstyr til diverse funderingsopgaver. Med tiden har det resulteret i et omfattende sortiment af funderingsudstyr, der er produceret i kvalitetsmaterialer med henblik på at lave sikkert og solidt hydraulisk udstyr i høj kvalitet.

Sortimentet bruges til en lang række forskellige funderingsrelaterede opgaver, der hovedsageligt indebærer pælefundering af beton-, stål-, og træpæle, boring af huller eller komprimering og indbygning af jord. Overordnet anvendes Malagutis hydrauliske værktøj inden for entreprenørarbejde, byggeri, vejarbejde, landbrug og skovbrug.

Har du nogle spørgsmål, eller er du interesseret i produkter fra Officine Malaguti, kan du se vores produktkatalog til højre på siden. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os.

Demonstrationsvideo af komprimeringshjul